Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Chuyện ít biết về các vị sứ thần trong lịch sử Việt Nam

Việt Nam Net7 tháng trước

Lịch sử ngoại giao Việt Nam thời phong kiến nhờ tài trí của các sứ thần mà đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Nhưng cũng có một trường hợp hãn hữu, đi sứ làm nhục mệnh vua, phải chịu tội chết…

Ngân Anh

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0