Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

(video) Cicret Bracelet - vòng tay hiển thị hình ảnh trên da tay

Việt Times15 tháng trước

VietTimes -- Đã bao giờ bạn nghĩ bạn có thể sử dụng da tay của mình như một màn hình Smartphone? Đã đến lúc ngừng tưởng tượng và hy vọng ngày được trải nghiệm công nghệ này!

Mai Phương

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0