Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Clip thử nghiệm pháo 23 mm-2 trên tàu CSB

Báo Một Thế Giới15 tháng trước

  Bộ tư lệnh Cảnh sát Biển vừa chủ trì phối hợp với nhà máy Z133 tổ chức huấn luyện, bắn nghiệm thu tổ hợp pháo 23 mm-2 trên tàu CSB 4034 và 4035.

Pháo 23 mm-2 được lắp đặt trên các tàu phù hợp với quy định của quốc tế về sử dụng vũ khí cho các tàu CSB thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên các vùng biển.

Việc bắn nghiệm thu pháo 23 mm-2 được thực hiện nhằm kiểm tra đặc điểm kỹ thuật, khả năng của vũ khí trước khi bàn giao tàu cho lực lượng CSB.

QPVN

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0