Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Cô gái ăn nhiều ở Trung Quốc buồn vì bị trêu 'ế chồng'

Cô gái người Bắc Kinh nổi tiếng vì có sức ăn lớn không vui khi bị mọi người trêu rằng "ăn nhiều thế ai dám lấy".

Cô gái ăn hết cả con cừu ở Trung Quốc buồn vì bị trêu 'ế chồng'

Hồng Hạnh (theo Pear)

Hồng Hạnh (theo Pear)

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0