Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Còn hơn 70 thủ tục hải quan gây khó cho hoạt động xuất khẩu

Báo Lao Động10 tháng trước

Đó là ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập kinh tế quốc tế tại phiên họp được tổ chức ngày 28.2 để đánh giá kết quả hoạt động năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm nay.

Tại phiên họp, Văn phòng Ban chỉ đạo đã báo cáo kết quả hoạt động của Ban trong năm qua, khẳng định Việt Nam đã và đang chủ động và tích cực hội nhập quốc tế theo chủ trương tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế. Việt Nam đã chuyển sang giai đoạn hội nhập toàn diện với hội nhập kinh tế là trọng tâm. Quan điểm này tiếp tục được khẳng định mạnh mẽ tại Nghị quyết số 06-NQ/TW khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá Ban chỉ đạo với vai trò là cơ quan điều phối liên ngành về hội nhập kinh tế quốc tế đã phối hợp các Bộ, ngành và địa phương triển khai nhiều hoạt động quan trọng nhằm triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế; phối hợp các Bộ, ngành tham gia đầy đủ các hoạt động trong khuôn khổ các diễn đàn, tổ chức kinh tế quốc tế như WTO, ASEAN, APEC, ASEM..., đàm phán các hiệp định thương mại tự do; tổ chức nghiên cứu, đánh giá và đề xuất về các nội dung mới của hội nhập kinh tế quốc tế; triển khai có hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo về hội nhập kinh tế quốc tế....

“Các hoạt động này đã góp phần hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm, bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp trong quá trình thực thi cam kết. Việt Nam ngày một hội động chủ động, tích cực với thế giới, trong đó hội nhập kinh tế là trọng tâm. Trong năm qua, Việt Nam đã có bước tiến lớn trong vận động các nước như Canada,… công nhận nền kinh tế thị trường”, Phó Thủ tướng nói.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng quá trình triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế vẫn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Công tác phối hợp để xây dựng các chương trình, kế hoạch về hội nhập kinh tế quốc tế vẫn còn lỏng lẻo, vẫn còn nặng tư tưởng cơ quan chủ trì phải chịu trách nhiệm chính còn cơ quan phối hợp đôi khi chỉ tham gia một cách hình thức, thậm chí không tham gia nên các chương trình, kế hoạch còn thiếu tính toàn diện từ khâu xây dựng, triển khai đến đôn đốc, giám sát, đánh giá.

Lãnh đạo Chính phủ bày tỏ không đồng tình khi vẫn còn hơn 70 thủ tục hải quan chuyên ngành vẫn tồn tại, gây khó cho hoạt động xuất khẩu trong nước, cần phải được sớm loại bỏ.

Để triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, đảm bảo Việt Nam chủ động, tích cực hội nhập và là một thành viên tích cực của các hiệp định, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Ban chỉ đạo chủ trì, phối hợp và sử dụng hiệu quả Nhóm Hỗ trợ kỹ thuật, Nhóm Chuyên gia tư vấn, để tăng cường hơn nữa công tác nghiên cứu, dự báo về những vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và đàm phán các FTA nói riêng, từ đó đề xuất chính sách cho giai đoạn hội nhập từ nay và trong 10 năm tới.

Cụ thể là các nội dung tác động của xu thế bảo hộ thương mại trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương, việc Hoa Kỳ rút khỏi hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP và khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam; tác động của những vấn đề mới và trọng tâm trong lộ trình xây dựng  AEC từ nay đến năm 2025 và giải pháp của Việt Nam; vấn đề rào cản phi thuế quan và thuận lợi hóa thương mại trong thúc đẩy thương mại nội khối ASEAN; thúc đẩy thương mại với một số nước Trung Đông, Châu Phi vốn là thị trường mà Việt Nam còn để ngỏ; nghiên cứu thêm các chính sách phòng vệ thương mại khi Quốc hội sẽ thảo luận và thông qua Luật quản lý Ngoại thương trong thời gian tới.

Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành và địa phương chủ động và tích cực triển khai hiệu quả các chương trình hành động trên cơ sở cụ thể hóa chi tiết nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của mình, nhằm thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương (Nghị quyết số 06, Nghị quyết số 22) và Nghị quyết của Chính phủ (Nghị quyết 31, Nghị quyết 49), đảm bảo tạo lập môi trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Về công tác thông tin, tuyên truyền hội nhập kinh tế quốc tế, Phó Thủ tướng yêu cầu cần tập trung vào một số điểm mới với các trọng tâm ưu tiên, bao gồm: Có sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp; có kế hoạch tổng thể theo từng năm; chuyển từ phổ biến đến hướng dẫn, từ giới thiệu đến thực thi cam kết hội nhập; ưu tiên phổ biến cho các cán bộ quản lý nhà nước tại địa phương và các doanh nghiệp, hiệp hội, ngành hàng; phổ biến các kết quả nghiên cứu để tăng cường thông tin cho các doanh nghiệp và người dân về công tác hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Trong năm 2017, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành phối hợp và tổ chức tốt năm APEC 2017 tại Việt Nam nhằm nâng cao vai trò của Việt Nam trong Diễn đàn APEC, tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng cơ hội tìm kiếm đối tác cho các doanh nghiệp trong nước...

C.Thắng

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0