Mỹ xử bắn tù nhân như thế nào?

Giáo Dục Thời Đại6 tháng trước

Tại các bang ở Mỹ cho phép xử bắn, tù nhân được bịt mặt, trói vào ghế và có một tấm bia trên ngực. Đội xử bắn thi hành án từ sau một bức tường có lỗ châu mai che màn đen.

Theo VnExpress

Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay