Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Coteccons báo lãi ròng quý III 478 tỷ đồng, tăng trưởng 31%

Người Đồng Hành13 tháng trước

(NDH) 9 tháng đạt 1.191 tỷ đồng, tăng trưởng 24%.

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2017 và kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm.

Theo đó, doanh thu quý III của CTD tăng trưởng 44% đạt 7.641 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp cao hơn cùng kỳ 23% đạt 568 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong kỳ tăng gấp đôi lên 86,4 tỷ. Tuy nhiên, phần lãi trong công ty liên kết giảm còn 7,2 tỷ và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên 87,1 tỷ đã ảnh hưởng đến lợi nhuận Công ty. Kết quả, CTD báo lãi trước thuế 597 tỷ, tăng trưởng 31% và lợi nhuận sau thuế đạt 477,5 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ 30%.

CTD cho biết lợi nhuận sau thuế tăng 30% là do doanh thu thuần tăng 44% và doanh thu hoạt động tài chính tăng 118% so với cùng kỳ năm trước.

Coteccons báo lãi ròng quý III 478 tỷ đồng tăng trưởng 31

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu tăng 35% lên 18.185 tỷ đồng; lãi ròng 1.191 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức 24%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 14.703 đồng.

Theo kế hoạch năm 2017, Công ty đặt chỉ tiêu 27.000 tỷ doanh thu và 1.750 tỷ lợi nhuận sau thuế, cổ tức ở mức 30%. Như vậy, qua 9 tháng CTD đã thực hiện được 68% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến hết quý III, tổng tài sản tăng mạnh lên 13.439 tỷ đồng; trong đó nợ phải trả tăng gần 1.100 tỷ thành 6.595 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tăng khoảng 600 tỷ lên 6.845 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu hợp đồng xây dựng vẫn chiếm chủ đạo, CTD cũng ghi nhận lại doanh thu bán vật liệu xây dựng trong quý III năm nay.

Coteccons báo lãi ròng quý III 478 tỷ đồng tăng trưởng 31

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh chủ yếu là đến từ lãi tiền gửi ngân hàng. Lượng tiền từ đầu năm của CTD đã tăng 184 tỷ lên 2.181 tỷ đồng. Công ty cũng trích gần 800 tỷ vào quỹ đầu tư phát triển.

Huy Lê

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0