Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Đã loại khỏi quy hoạch 471 dự án thủy điện

Báo Lao Động6 tháng trước

Theo Bộ Công Thương, sau hơn 3 năm (từ 2013-2016) thực hiện rà soát quy hoạch thủy điện theo Nghị quyết 62 của Quốc hội, hiện bộ đã thống nhất loại khỏi quy hoạch 471 dự án thủy điện, trong đó có 8 dự án thủy điện bậc thang với tổng công suất 655MW và 463 dự án thủy điện nhỏ có tổng công suất 1.404,68MW. 

Đây đều là các dự án tác động tiêu cực đối với môi trường - xã hội, hiệu quả kinh tế thấp, ảnh hưởng quy hoạch dự án ưu tiên khác tại khu vực. Đồng thời, Bộ cũng không xem xét, bổ sung quy hoạch 213 vị trí tiềm năng thủy điện (công suất 349,61MW). Đối với các dự án còn lại sau khi đã loại khỏi quy hoạch, UBND các tỉnh vẫn sẽ tiếp tục xem xét thu hồi chủ trương đầu tư đối với các dự án có quy hoạch nhưng đã quá hạn theo hạn trong giấy chứng nhận đầu tư được cấp mà chủ đầu tư vẫn không triển khai thực hiện. Tính đến hết tháng 6.2017, cơ quan chức năng đã cơ bản hoàn thành công tác rà soát thủy điện nhỏ trên phạm vi cả nước. Sau khi rà soát, hiện còn 713 dự án thủy điện trong quy hoạch với tổng công suất 7.217,64MW, trong đó có 264 dự án đã đưa vào vận hành khai thác (công suất 2.658,96 MW); đang thi công xây dựng 146 dự án (1.833,5MW); đang nghiên cứu đầu tư 250 dự án với 2.459,7MW; có 53 dự án chưa nghiên cứu đầu tư với công suất 265,48MW.

H.L

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0