Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Đã thoái được hơn 3.100 tỷ đồng vốn Nhà nước

Báo Công Thương8 tháng trước

Công tác thoái vốn, cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước đang được triển khai quyết liệt với hơn 3.100 tỷ đồng đã được thoái sau 4 tháng đầu năm nay.

Đã thoái được hơn 3.100 tỷ đồng vốn Nhà nước

Báo cáo của Bộ Tài chính về công tác cổ phần hóa cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2017, đã có 9 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị thực tế là 2.468 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 564 tỷ đồng; vốn điều lệ của 9 doanh nghiệp là 878,5 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 412,9 tỷ đồng, bán cho nhà đầu tư chiến lược 347,3 tỷ đồng, bán cho người lao động 14,3 tỷ đồng, tổ chức công đoàn 9,3 tỷ đồng, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai là 94,4 tỷ đồng.

Về hoạt động thoái vốn, trong tháng 4/2017, các đơn vị đã thoái được 29 tỷ đồng, thu về 63 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2017, các đơn vị đã thoái được 3.101 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã bán vốn tại 16 doanh nghiệp với giá trị là 1.353 tỷ đồng, thu về 12.190 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong tháng 4/2017, đã có 2 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, bao gồm: Công ty TNHH MTV dệt may 7 thuộc Công ty TNHH MTV Đông Hải/QK7 và Công ty TNHH Dịch vụ Truyền hình Viễn thông Việt Nam thuộc Đài Truyền hình Việt Nam.

Để đẩy mạnh công tác thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước trong năm 2017 và đến năm 2020, trong Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp vừa được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ký ban hành đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm vào công tác cổ phần hóa và bán vốn doanh nghiệp nhà nước. Theo đó, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là việc cổ phần hóa, bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp quy mô lớn; cổ phần hóa và chuyển các công ty nông, lâm nghiệp thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên.

Ban Chỉ đạo sẽ thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thông qua báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp. Đồng thời, đánh giá, tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; hoạt động của doanh nghiệp sau cổ phần hóa, kết quả bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO); kết quả thoái vốn nhà nước; tình hình xử lý vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp; xử lý một số doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoạt động yếu kém, làm ăn thua lỗ....

Thùy Linh

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0