Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp được tự chủ trong đào tạo

Thời Đại8 tháng trước

TĐO - Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp được Thủ tướng phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động, tự chủ trong đào tạo, phát triển theo hướng ứng dụng đa ngành, đa lĩnh vực, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng theo các chuẩn mực khu vực và quốc tế.

Theo đó, Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp được tự chủ thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trường được quyết định mở ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ cao đẳng, cử nhân kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ phù hợp với định hướng phát triển của trường và nhu cầu xã hội khi đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật.

Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp được tự chủ trong đào tạo

Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp ứng dụng đa ngành, đa lĩnh vực trong đào tạo

Ngoài ra, trường được quyết định chương trình đào tạo; phương pháp giảng dạy; lựa chọn ngôn ngữ giảng dạy; phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập; giáo trình, học liệu và quản lý đào tạo; quyết định liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo trong nước; liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học với đối tác là các trường đại học, các tổ chức đào tạo có uy tín trên thế giới; quyết định hoạt động nghiên cứu khoa học...

Về học phí và quản lý học phí, Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp sẽ thực hiện theo quy định của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 và quy định tại Quyết định này. Theo đó, mức thu học phí bình quân tối đa (của chương trình đại trà, trình độ đại học, chính quy) năm học 2017-2018 là 14 triệu đồng/sinh viên; năm học 2018-2019 là 15 triệu đồng/sinh viên; năm học 2019-2020 là 16 triệu đồng/sinh viên.

Trường được tự chủ trong việc quyết định mức trần học phí đối với trình độ đào tạo tiến sĩ bằng 2,5 lần, thạc sĩ bằng 1,5 lần, cao đẳng bằng 0,8 lần mức học phí bình quân tối đa trên. Đối với học phí đào tạo theo phương thức giáo dục thường xuyên không vượt quá 1,5 lần mức học phí chính quy cùng cấp học và cùng nhóm ngành nghề đào tạo.

Minh Hà

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0