Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Đại học Ngoại thương nhận hồ sơ có điểm trung bình học tập từ 6,5

Báo Lao Động7 tháng trước

Trường ĐH Ngoại thương vừa có thông tin tuyển sinh ĐH hệ chính quy năm 2017. Theo đó, trường tuyển sinh trong cả nước cho 3 cơ sở là Hà Nội, Quảng Ninh và TP Hồ Chí Minh trên cơ sở kết quả thi THPT quốc gia 2017.

Chỉ tiêu xét tuyển của Đại học Ngoại thương tại 3 cơ sở là 3.750 chỉ tiêu với 9 nhóm ngành. Các tổ hợp môn xét tuyển bao gồm A00 (Toán, Lý, Hoá); A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh); D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh); D02 (Toán, Văn, Tiếng Nga); D03 (Toán, Văn, Tiếng Pháp); D04 (Toán, Văn, Tiếng Trung); D06 (Toán, Văn, Tiếng Nhật); D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh).

Điểm trúng tuyển được xác định theo nhóm ngành và được xác định riêng cho từng cơ sở bao gồm Cơ sở Hà Nội, Cơ sở 2-TP.HCM và Cơ sở Quảng Ninh. Đối với nhóm ngành không phải là nhóm ngành ngôn ngữ, điểm các môn thi xét tuyển nhân hệ số 1. Đối với các nhóm ngành ngôn ngữ, điểm các môn thi ngoại ngữ nhân hệ số 2. Trường hợp số thí sinh bằng điểm nhiều hơn chỉ tiêu còn lại của nhóm ngành thì sẽ xét ưu tiên theo điểm thi môn toán.

Các thí sinh phải đạt điều kiện được nộp hồ sơ đăng ký điểm trung bình chung học tập của từng năm lớp 10, 11, 12 từ 6,5 trở lên; Hạnh kiểm của từng năm lớp 10, 11, 12 từ Khá trở lên; Điểm ba môn thi (theo tổ hợp môn xét tuyển) đạt mức điểm thông báo nhận hồ sơ xét tuyển của Nhà trường và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1.0 điểm trở xuống.

Đại học Ngoại thương nhận hồ sơ có điểm trung bình học tập từ 6,5 ảnh 1Đại học Ngoại thương nhận hồ sơ có điểm trung bình học tập từ 6,5 ảnh 2

Chênh lệch giữa các tổ hợp môn xét tuyển được tính như sau:

     *Đối với Cơ sở Hà Nội và Cơ sở TP. Hồ Chí Minh:

+ Tổ hợp môn xét tuyển A01, D01,D03,D04,D06,D07 thấp hơn tổ hợp môn xét tuyển A00 là 1 điểm/30 điểm.

+ Tổ hợp môn xét tuyển D02 thấp hơn tổ hợp môn xét tuyển A00 là 2 điểm /30 điểm.

+ Ngành Ngôn ngữ Trung (Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2) : Tổ hợp môn xét tuyển D04 thấp hơn tổ hợp môn xét tuyển D01 là 2 điểm /40 điểm.

+ Ngành Ngôn ngữ Nhật (Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2) : Tổ hợp môn xét tuyển D06 thấp hơn tổ hợp môn xét tuyển D01 là 2 điểm /40 điểm.

     *Đối với Cơ sơ Quảng Ninh:

+ Nhóm ngành NTH08: Không có chênh lệch điểm giữa các tổ hợp môn xét tuyển.

Chế độ ưu tiêu, tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT và các quy định cụ thể của Nhà trường.

Huyên Nguyễn

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0