Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Đáp án bài toán 'lát sàn' lớp 7 có thể khiến bạn gặp khó

Bài toán 'lát sàn' ở mức độ dễ trong đề thi Đánh giá năng lực tư duy toán học quốc tế dành cho học sinh lớp 7-8 nhưng đã làm khó nhiều người lớn.

Một sàn nhà (như hình vẽ) được lát bởi hai loại gạch vuông A và B. Hai loại gạch này có diện tích lần lượt là 1.600 cm2 và 900 cm2.

Hỏi nếu dùng loại gạch C có diện tích 100 cm2 để lát phần diện tích còn lại (phần được tô màu) thì phải cần bao nhiêu viên?

dap-an-bai-toan-lat-san-lop-7-co-the-khien-ban-gap-kho 

Đáp án: 6 viên.

Hai loại gạch A và B có diện tích lần lượt là 1.600 cm2 và 900 cm2. Suy ra, cạnh của hai loại gạch A và B lần lượt là 40 cm và 30 cm.

Từ đó ta có, cạnh của sàn nhà bằng 40 + 30 = 70 cm. Suy ra diện tích cả sàn bằng 70 x 70 = 4900 cm2.

Diện tích phần màu xám chưa lát gạch bằng 4900 - 1600 - 900 x 3 = 600 cm2

Mỗi viên gạch C có diện tích 100 cm2. Suy ra số viên gạch C cần để lát hết phần diện tích này là 600/100 = 6 viên.

Thanh Tâm

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0