Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Đáp án bài toán xếp chữ của học sinh lớp 3

Chỉ cần quan sát và suy luận đơn giản, bạn đã có thể đưa ra đáp án bài toán xếp chữ dành cho học sinh lớp 3-4.

Eve đã sắp xếp những tấm thẻ thành một hàng như hình dưới đây.

dap-an-bai-toan-xep-chu-cua-hoc-sinh-lop-3

Với mỗi lần đi, Eve được phép đổi chỗ hai tấm thẻ bất kỳ. Hỏi Eve cần ít nhất bao nhiêu lần đi để được từ KANGAROO?

Đáp án: 3 lần.

So với chữ KANGAROO thì các thẻ trên bị sai mất 6 vị trí chữ cái được tô dưới đây:

dap-an-bai-toan-xep-chu-cua-hoc-sinh-lop-3-1

Chú ý: Mỗi mũi tên hai chiều chỉ vào hai chữ cái chính là hai chữ cái đổi chỗ cho nhau.

dap-an-bai-toan-xep-chu-cua-hoc-sinh-lop-3-2

Vậy Eve cần ít nhất 3 lần đi để được từ KANGAROO.

Trần Phương

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0