Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Đế chế Quốc Cường Gia Lai hiện nay ra sao?

Giáo Dục Thời Đại5 tháng trước

Quốc Cường Gia Lai đã phải bán dự án tâm huyết Phước Kiển (TP.HCM) để trả nợ ngân hàng. Hiện hầu hết số nợ tài chính đến hạn của doanh nghiệp này đã được thanh toán.

Đế chế Quốc Cường Gia Lai hiện nay ra sao

Theo Phượng Nguyễn - Quang Thắng Zing

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0