Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Đề nghị rút dự Luật về Hội khỏi chương trình xây dựng luật năm 2017 - 2018

Báo Lao Động9 tháng trước

Ngày 13.4, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 5 cho ý kiến về dự kiến điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2017 và dự kiến chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2018.

Băn khoăn về việc Chính phủ đề nghị rút dự án Luật về Hội ra khỏi chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và dự kiến chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2018, Đại biểu Nguyễn Thanh Bình (Quảng Nam) cho rằng, Chính phủ đang có áp lực, nợ văn bản quá nhiều nên trình các dự án Luật thấy có sức ép, việc phân bố thời gian không đều, lúc thì thong thả, lúc dồn ép cho nên chuẩn bị đầu tư nghiên cứu chưa kỹ càng, nhiều nội dung thay đổi lớn như Luật về Hội, Quốc hội cho ý kiến rồi thì không đưa vào chương trình năm 2017 thì phải cho vào năm 2018 chứ không thể rút luôn.

Đồng quan điểm trên, Đại biểu Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật, nói: “Luật về Hội đáng lẽ đã thông qua, đã “5 cơm, 7 cháo rồi” mà cuối cùng dừng lại. Dù có khó cũng phải đưa vào chứ không thể cho qua luôn. Do đó đại biểu đề nghị, Luật về Hội năm 2017 không đưa vào chương trình thì năm 2018 phải đưa vào chứ không thể cho qua luôn. Tại sao 2 năm rồi mà cuối cùng cho rằng là phức tạp?

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, có thời điểm chúng ta quá ôm đồm, đưa ra nhiều dự án luật. Nguyên nhân có cả khách quan lẫn chủ quan. Nguyên nhân chủ quan là chúng ta chưa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ khâu lập chương trình rồi đến soạn thảo xin ý kiến, thẩm tra. Do đó, cần khắc phục tồn tại yếu kém trước đây của lập pháp.

Theo ông Lưu, những dự án Luật, Quốc hội đã đưa vào chương trình và đề nghị Chính phủ rồi, bây giờ lại đề nghị rút lại.  Ví dụ như Luật biểu tình, Luật về Hội, Quốc hội cho ý kiến rồi giờ lại đề nghị rút ra. Việc này phải báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với Quốc hội tại sao phải rút ra? Chúng ta phải làm luật thận trọng cân nhắc nhiều yếu tố, đưa vào như thế nào và rút ra tại sao bởi vì đây là những quy định của Hiến pháp.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Trần Thị Dung, liên quan dự án Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi đã được Quốc hội đưa vào chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2, nhưng được đưa ra khỏi chương trình theo đề xuất của Chính phủ để chờ chủ trương, kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X và có thêm thời gian nghiên cứu, chỉnh lý bảo đảm chất lượng dự án; đến nay, theo báo cáo của Chính phủ, dự án luật này đã được điều chỉnh hoàn thiện đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, bảo đảm chất lượng trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4.

Ủy ban Tư pháp cũng thống nhất với đề nghị của Chính phủ. Do đó thường trực Ủy ban Pháp luật nhất trí bổ sung dự án Luật này vào chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 và thông qua tại kỳ họp thứ 5.

X.Hai - V.Thắng

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0