Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Đề xuất tăng mức trả bảo hiểm tiền gửi lên 75 triệu đồng

Nếu gửi tiền ở một tổ chức tín dụng bị phá sản, số tiền bảo hiểm bạn được nhận tối đa có thể là 75 triệu thay vì 50 triệu đồng như hiện nay, theo đề xuất của Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến Dự thảo Quyết định của Thủ tướng về hạn mức trả tiền bảo hiểm cho các khoản tiền gửi. Theo mức hiện hành, số tiền bảo hiểm tối đa một người gửi tiền nhận được khi tổ chức tín dụng phá sản là 50 triệu đồng. Trong Dự thảo mới này, cơ quan soạn thảo đang đề xuất tăng lên 75 triệu đồng. Số tiền bảo hiểm này được trả cho cá nhân tham gia bảo hiểm tiền gửi với tất cả các khoản tiền gửi, gồm cả gốc và lãi.

Trước đó, hạn mức trả bảo hiểm tiền gửi áp dụng từ năm 1999 là 30 triệu đồng và tăng lên 50 triệu đồng từ năm 2005.

Tiền gửi được bảo hiểm là tiền bằng VND của cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh. Một số trường hợp không được xem là tiền gửi được bảo hiểm nếu là tiền gửi dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của người gửi tiền hoặc tiền mua các giấy tờ có giá.

Thanh Thanh Lan

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0