Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Điểm mới xét tuyển vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2017

Báo Lao Động21 tháng trước

Mới đây, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã công bố Dự thảo Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2017. Theo đó, môn Vật lý xuất hiện trong tổ hợp môn thi xét tuyển.

Năm 2017, Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến tuyển 1.550 chỉ tiêu. Thí sinh đăng ký xét tuyển cần đảm bảo có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm Trung học phổ thông đạt 6,0 trở lên; Hạnh kiểm 3 năm Trung học phổ thông xếp loại Khá trở lên.

Học viện này dự kiến sẽ xét tuyển theo 4 nhóm ngành/ngành:

Nhóm 1: Ngành Báo chí;

Nhóm 2 gồm các ngành: Triết học, Kinh tế, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Chính trị học, Xuất bản, Xã hội học, Công tác xã hội;

Nhóm 3: Ngành Lịch sử;

Nhóm 4 gồm các ngành: Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Ngôn ngữ Anh.

Trong từng nhóm ngành, Học viện quy định môn bắt buộc và môn tự chọn để xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia. Riêng nhóm 1 (ngành Báo chí) tổ chức thi bổ sung môn: Năng khiếu báo chí.

Học viện sử dụng kết quả miễn thi THPT quốc gia bài thi môn Tiếng Anh để tuyển sinh.

Môn bắt buộc và môn tự chọn để xét tuyển, căn cứ kết quả thi THPT quốc gia được quy định cho từng nhóm ngành như sau:

Điểm mới xét tuyển vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2017 ảnh 1

Chỉ tiêu tuyển sinh, mã ngành/chuyên ngành và tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển dự kiến như sau:

Điểm mới xét tuyển vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2017 ảnh 2Điểm mới xét tuyển vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2017 ảnh 3Điểm mới xét tuyển vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2017 ảnh 4

Huyên Nguyễn

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0