Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Đố bạn chọn đúng 20 câu trắc nghiệm về 'do' và 'make'

"Do" và "make" là hai từ xuất hiện rất nhiều trong tiếng Anh nhưng ít ai tự tin sử dụng chính xác trong mọi trường hợp. Bạn hãy thử thách khả năng của mình qua bài trắc nghiệm dưới đây.

Phiêu Linh (theo Woodward English)

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0