Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Đố bạn giải được bài toán 'khối lập phương' của học sinh lớp 5

Bài toán 'khối lập phương' với những phép tính cộng trừ đơn giản dành cho học sinh khối 5-6 có thể khiến bạn mất nhiều thời gian để suy luận.

do-ban-giai-duoc-bai-toan-khoi-lap-phuong-cua-hoc-sinh-lop-5

Trên mỗi mặt của khối lập phương ABCD.EFGH, Mary đều viết một số. Sau đó, với mỗi đỉnh của khối lập phương, cô ấy đã cộng các số được điền trên ba mặt của khối lập phương có cùng đỉnh đó (ví dụ, với đỉnh B, cô ấy cộng các số được viết ở mặt BCDA, BAEF và BFGC). Biết rằng các kết quả mà Mary nhận được sau khi cộng ở đỉnh C, D và E lần lượt là 14, 16 và 24. Hỏi kết quả mà Mary nhận được ở đỉnh F là bao nhiêu?

Trần Phương

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0