Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Đoán tên phương tiện giao thông trong tiếng Anh

Xe ngựa kéo, khinh khí cầu, tàu điện ngầm được gọi như thế nào trong tiếng Anh? Click vào hình mỗi loại phương tiện để tìm câu trả lời và cách phát âm chính xác.

doan-ten-phuong-tien-giao-thong-trong-tieng-anhdoan-ten-phuong-tien-giao-thong-trong-tieng-anh-1doan-ten-phuong-tien-giao-thong-trong-tieng-anh-2doan-ten-phuong-tien-giao-thong-trong-tieng-anh-3doan-ten-phuong-tien-giao-thong-trong-tieng-anh-4doan-ten-phuong-tien-giao-thong-trong-tieng-anh-5doan-ten-phuong-tien-giao-thong-trong-tieng-anh-6doan-ten-phuong-tien-giao-thong-trong-tieng-anh-7doan-ten-phuong-tien-giao-thong-trong-tieng-anh-8doan-ten-phuong-tien-giao-thong-trong-tieng-anh-9doan-ten-phuong-tien-giao-thong-trong-tieng-anh-10doan-ten-phuong-tien-giao-thong-trong-tieng-anh-11doan-ten-phuong-tien-giao-thong-trong-tieng-anh-12doan-ten-phuong-tien-giao-thong-trong-tieng-anh-13doan-ten-phuong-tien-giao-thong-trong-tieng-anh-14

Phiêu Linh

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0