Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Đổi mới tư duy về phát triển du lịch

Báo Công Thương22 tháng trước

Tại Hội nghị triển khai Nghị quyết số 08- NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn mới đây, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã chỉ đạo toàn ngành đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch.

Đổi mới tư duy về phát triển du lịch

Du lịch đang có nhiều cơ hội để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL), 15 năm qua, du lịch Việt Nam đã có bước phát triển rõ rệt và đạt được những kết quả quan trọng, đáng khích lệ. Tốc độ tăng trưởng khách quốc tế đạt 10,2%/năm, khách du lịch nội địa đạt 11,8%/năm. Đặc biệt, năm 2016, ngành “công nghiệp không khói” đã có sự phát triển mạnh mẽ với việc đón hơn 10 triệu lượt khách du lịch quốc tế, về đích trước 4 năm so với “Chiến lược tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”; tổng thu từ khách du lịch đạt 400.700 tỷ đồng, tăng 18,6% so với năm 2015. Đây là điểm tựa đầy khả quan, tạo tiền đề vững chắc để toàn ngành hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Dẫu vậy, ngành du lịch còn rất nhiều việc phải làm, bởi vẫn còn tồn tại nhiều yếu kém và vướng mắc cần sớm tháo gỡ. Đó là du lịch chưa được coi là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hoá và hội nhập quốc tế cao, mang nội dung văn hoá sâu sắc; thiếu chính sách quốc gia phù hợp để du lịch phát triển theo đúng tính chất của một ngành kinh tế vận hành theo quy luật thị trường. Sản phẩm du lịch chưa thực sự hấp dẫn, khả năng cạnh tranh chưa cao… Hiện du khách đến Việt Nam không biết mua gì, trong khi chi phí cho mua sắm mới tạo nguồn thu lớn cho du lịch. Vấn nạn môi trường du lịch như ăn xin, ép giá, vệ sinh môi trường... đang là mối lo lớn.

Bộ VHTT&DL sẽ triển khai Nghị quyết 08 tới các cơ quan trực thuộc Bộ và toàn cán bộ công chức viên chức, đồng thời yêu cầu Tổng cục Du lịch sớm xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết 08...

Trước thực tế này, Nghị quyết 08 đã chỉ ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, gồm: Đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch; cơ cấu lại ngành du lịch bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững theo quy luật của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; hoàn thiện thể chế, chính sách; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch; tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch; tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch.

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng, chưa bao giờ ngành du lịch đứng trước một cơ hội lớn như hiện nay. Ngành được kỳ vọng sẽ hội tụ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, cộng đồng địa phương để phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trong đó, hướng tới phát triển bền vững, có trách nhiệm với môi trường và xã hội, mang lại nguồn thu cho mọi người dân, tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, làm giàu cho đất nước.

Quỳnh Hoa

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0