Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Dội sóng vô tuyến đo giấc ngủ của người bệnh

Thiết bị thu phát tín hiệu vô tuyến mới có thể giải phóng bệnh nhân chứng rối loạn giấc ngủ khỏi hệ thống điện cực và cảm biến giám sát.

Vũ Phong (Đồ họa: Next)

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0