Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Hà Nội Mới21 tháng trước

(HNM) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và chuẩn bị tổ chức hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2017.

Theo đó, các ngành, địa phương tập trung vào nội dung cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục quyết liệt triển khai nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 35/NQ-CP; tổ chức đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp...

Khoa Khánh

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0