Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Đồng Nai: Quy hoạch giữ lại 29.000 ha đất để trồng lúa

Nông Nghiệp10 tháng trước

Theo Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai, Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch của tỉnh sẽ giữ lại hơn 29.000ha đất để trồng lúa.

Trong đó, đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt có diện tích gần 9.000ha, đất trồng lúa cần bảo vệ khoảng 20.000ha. Sở Tài nguyên Môi trường Đồng Nai hiện đã hoàn thành việc xác định ranh giới, diện tích, cắm biển báo và xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa.

Qua đó, đã cho thấy việc cắm 147 biển báo tại các khu vực có diện tích đất trồng lúa cần được bảo vệ nghiêm ngặt theo đúng quy định. Với những diện tích đất trồng lúa cần bảo vệ và bảo vệ nghiêm ngặt, khi muốn chuyển đổi sang mục đích khác phải xin phép Chính phủ.

M.SÁNG

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0