Bạn có biết nước nào có 3 thủ đô?

VnExpress6 tháng trước

Thử xem bạn có biết hết được tên thủ đô các nước trên thế giới.

Câu 1: Nước nào có 3 thủ đô: thủ đô hành chính, thủ đô lập pháp, thủ đô tư pháp?

quoc-gia-nao-co-3-thu-do

VnExpress

Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay