Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

EC tạm dừng xem xét lại dư lượng Metalaxyl trên hạt tiêu đến 2018

Nông Nghiệp7 tháng trước

Ủy ban Châu Âu (EC) đã xem lại Dự thảo Qui định mới liên quan tới Metalaxyl trên hạt tiêu và quyết định sẽ tạm dừng xem xét, chờ kết quả cuộc họp của các chuyên gia CODEX...

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, thông tin mới nhất từ Hiệp hội Gia vị châu Âu (ESA), cho hay, trước sự phản đối của Bộ NN-PTNT Việt Nam, Ban Gia vị của Chính phủ Ấn Độ (ISB) và ESA, Ủy ban Châu Âu (EC) đã xem lại Dự thảo Qui định mới liên quan tới Metalaxyl trên hạt tiêu và quyết định sẽ tạm dừng xem xét, chờ kết quả cuộc họp của các chuyên gia CODEX đánh giá lại, dự kiến trong thời gian năm 2018.

EC cũng cho phép các nước trồng hồ tiêu (Việt Nam là nước sản xuất nhiều nhất thế giới) có thể trình các thông tin, dữ liệu lên JMPR (Joint FAO/WTO Meeting on Pesticide Residues) để các chuyên gia CODEX có thêm dữ liệu xem xét. Đây là tin vui với ngành hồ tiêu Việt Nam, vì như vậy XK tiêu sang EU vẫn tiếp diễn bình thường trong năm 2017 này.

Sơn Trang

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0