Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Giải quyết kiến nghị về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giáo Dục Thời Đại8 tháng trước

GD&TĐ - Về đề nghị xem xét, giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trần Kháng Chiến tại Đơn kiến nghị ngày 22/2/2017, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Thái Nguyên kiểm tra, chỉ đạo các cơ quan liên quan căn cứ quy định của pháp luật về đất đai, khẩn trương xem xét, giải quyết kiến nghị của ông Trần Kháng Chiến về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Giải quyết kiến nghị về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nguồn: Văn phòng Chính phủ

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0