Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Giải quyết tốt phát sinh từ cơ sở

Báo Công Thương10 tháng trước

Công đoàn Công Thương Nam Định đang quản lý 31 công đoàn cơ sở (CĐCS); trong đó có 2 CĐCS hành chính sự nghiệp và 29 CĐCS sản xuất, kinh doanh. Tổng số công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) là 12.631 người, đoàn viên công đoàn là 11.523 người.

Giải quyết tốt phát sinh từ cơ sở

Công đoàn Công Thương Nam Định có tỷ lệ lao động nữ khá cao

Trong năm qua, nhiều đơn vị thuộc ngành đã quan tâm đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển thị trường tiêu thụ hàng hóa trong và ngoài nước, đa dạng hóa ngành nghề, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo thêm việc làm cho người lao động. Điển hình như: Công ty CP May Sông Hồng, Công ty CP Dệt may Sơn Nam, Công ty CP Dây lưới thép… Tuy nhiên, một số doanh nghiệp trong ngành cũng gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, phải giải quyết từng bộ phận nghỉ chờ việc, nghỉ việc luân phiên, người lao động phải bươn trải tìm việc làm thêm để tăng thu nhập. Trước tình hình đó, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công nhân viên (CBCNV) luôn được công đoàn ngành chú trọng thực hiện.

Công đoàn ngành đã chỉ đạo các CĐCS chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở bảo đảm đúng, đủ nội dung và thời gian theo quy định. Theo đó, toàn ngành có 100% đơn vị hành chính sự nghiệp phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức; 72,4% đơn vị sản xuất, kinh doanh tổ chức hội nghị người lao động; 69% đơn vị đã tiến hành ký kết thỏa ước lao động tập thể. Đáng ghi nhận là 100% CBCNV đã được ký hợp đồng lao động, 95,3% CBCNV được đóng BHXH, BH thất nghiệp và BHYT theo quy định. Một số CĐCS đã xây dựng quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc 3 tháng 1 lần và đột xuất khi một bên có yêu cầu.

Công đoàn Công Thương Nam Định tiếp tục phối hợp giải quyết tốt các vấn đề phát sinh từ cơ sở, tư vấn giúp đỡ CBCNV hiểu biết về pháp luật lao động để tự bảo vệ mình trong quá trình sản xuất, công tác. Tham gia giải quyết việc làm, tổ chức thi thợ giỏi, nâng lương, nâng bậc thợ cho CNVCLĐ theo quy định...

Bên cạnh đó, công đoàn ngành tiếp tục triển khai bộ tiêu chí xây dựng mô hình điểm về “Công đoàn tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp” đến 100% CĐCS trực thuộc. Công đoàn Công ty CP May Nam Hà đã được Liên đoàn Lao động tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn mô hình điểm năm 2015 và cũng là doanh nghiệp 2 năm liên tục 2015, 2016 được xếp hạng “Doanh nghiệp vì người lao động”. Hầu hết các đơn vị tổ chức dọn vệ sinh, trồng cây xanh, bảo đảm xanh - sạch - đẹp trong toàn doanh nghiệp; tổ chức khám bệnh định kỳ cho 11.971 lao động; huấn luyện phòng cháy chữa cháy cho 1.080 CBCNV. Công đoàn ngành cùng Ban Chỉ đạo Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN của Sở Công Thương và tỉnh đã kiểm tra các phương án, biện pháp phòng chống cháy nổ, các thiết bị hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù và các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại 5 đơn vị có nguy cơ cháy nổ cao thuộc ngành như: Công ty CP Nam Liên, Công ty CP May Sông Hồng, Công ty CP Dệt may Sơn Nam, Công ty CP Xây lắp Công nghiệp, Công ty CP Việt Sinh…

Đặc biệt, với đặc thù nữ CNVCLĐ trong ngành chiếm tỷ lệ tương đối cao (75% tổng số CNVCLĐ), công đoàn ngành luôn coi trọng công tác vận động nữ CBCNV tham gia thực hiện tốt các chương trình công tác nữ do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Câu lạc bộ Nữ công công đoàn ngành đã tổ chức hội nghị tuyên truyền về chính sách riêng đối với lao động nữ. Hàng năm, các doanh nghiệp có đông lao động nữ đều tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho chị em. Sự quan tâm, chăm lo thiết thực đời sống người lao động của công đoàn ngành đã là nguồn cổ vũ, động viên CBCNV tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.

Thu Hà

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0