9 bí mật hàng không chỉ những du khách thông thái mới biết

Ngôi Sao5 tháng trước

Vì sao đồ ăn trên máy bay lại được cho nhiều muối hay suất ăn của cơ trưởng và cơ phó có giống nhau không là những bí mật không phải ai cũng biết.

Câu 1: Chỗ ngồi nào có tỷ lệ an toàn nhất trên máy bay?

9 bí mật hàng không chỉ những du khách thông thái mới biết

Nguyên Chi

Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay