Dàn sao 'Guardians of the Galaxy' ngày ấy - bây giờ

VnExpress3 tháng trước

Chris Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel... có nhiều thay đổi so với khi mới bước chân vào làng giải trí.

Minh Anh

Tin liên quan
Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay