Quiz: Nhẩm tên MV Việt chỉ với một cảnh quay (1)

iOne VnExpress3 tháng trước

Bạn có nhận ra loạt MV của Sơn Tùng, Soobin Hoàng Sơn, Tóc Tiên, Minh Hằng…?

Câu 1

Quiz Nhẩm tên MV Việt chỉ với một cảnh quay 1Quiz Nhẩm tên MV Việt chỉ với một cảnh quay 1

Hoàng Anh - Tân Cao

Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay