Bộ GD&ĐT công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia

Thời Đại2 tháng trước

TĐO - Tối ngày 24/6, sau khi kết thúc kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, Bộ GD&ĐT đã công bố toàn bộ đề thi và đáp án các môn thi, Báo Thời Đại xin giới thiệu đáp án của Bộ GD&ĐT.

Đáp án môn Văn:

Bộ GD&ĐT công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc giaBộ GD&ĐT công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia

Đáp án môn Toán:

Bộ GD&ĐT công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia

Đáp án môn Ngoại ngữ:

- Tiếng Anh

Bộ GD&ĐT công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia

- Tiếng Pháp

Bộ GD&ĐT công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia

- Tiếng Nga

Bộ GD&ĐT công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia

- Tiếng Trung

Bộ GD&ĐT công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia

- Tiếng Đức

Bộ GD&ĐT công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia

- Tiếng Nhật

Bộ GD&ĐT công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia

Đáp án các môn khoa học tự nhiên:

- Vật lý

Bộ GD&ĐT công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia

- Hóa học

Bộ GD&ĐT công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia

- Sinh học

Bộ GD&ĐT công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia

Đáp án các môn khoa học xã hội:

- Lịch sử

Bộ GD&ĐT công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia

- Địa lý

Bộ GD&ĐT công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia

- Giáo dục công dân

Bộ GD&ĐT công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia

Thùy Linh

Tin liên quan
Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay