Cách gọi các loại bút trong tiếng Anh

VnExpress4 tháng trước

Bạn gọi bút nhớ dòng, bút chì kim, bút sáp màu là gì trong tiếng Anh? Click vào hình ảnh mỗi loại bút để xem từ vựng và cách phát âm.

cach-goi-cac-loai-but-trong-tieng-anhcach-goi-cac-loai-but-trong-tieng-anh-1cach-goi-cac-loai-but-trong-tieng-anh-2cach-goi-cac-loai-but-trong-tieng-anh-3cach-goi-cac-loai-but-trong-tieng-anh-4cach-goi-cac-loai-but-trong-tieng-anh-5cach-goi-cac-loai-but-trong-tieng-anh-6cach-goi-cac-loai-but-trong-tieng-anh-7cach-goi-cac-loai-but-trong-tieng-anh-8cach-goi-cac-loai-but-trong-tieng-anh-9

Phiêu Linh

Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay