Cách gọi các loại kẹo trong tiếng Anh

VnExpress3 tháng trước

Kẹo cứng, kẹo bông gòn được gọi như thế nào trong tiếng Anh? Click vào hình ảnh mỗi loại kẹo để học từ vựng và cách phát âm.

cach-goi-cac-loai-keo-trong-tieng-anhcach-goi-cac-loai-keo-trong-tieng-anh-1cach-goi-cac-loai-keo-trong-tieng-anh-2cach-goi-cac-loai-keo-trong-tieng-anh-3cach-goi-cac-loai-keo-trong-tieng-anh-4cach-goi-cac-loai-keo-trong-tieng-anh-5cach-goi-cac-loai-keo-trong-tieng-anh-6cach-goi-cac-loai-keo-trong-tieng-anh-7

Phiêu Linh

Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay