Đáp án bài toán 'xếp nhiều lon bia nhất'

VnExpress3 tháng trước

Trong 26 bạn đọc tham gia giải, có 8 người cho đáp án đúng là xếp được tối đa 41 lon bia.

Trần Phương

Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay