Đáp án câu 4

VnExpress1 tháng trước

Biểu đồ chính xác là B.

Số viên chocolate có vị caramel: 30 - 10 = 20.

Số viên chocolate có vị dừa: 25 - 10 = 15.

Số viên chocolate vị cơ bản: 50 - (20 + 15 + 10) = 5.

dap-an-cau-4

Quay lại

Phiêu Linh (theo Bright Side)

Tin liên quan
Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay