Thử tài của bạn: Phát âm chuẩn từ 'Saturday'

VnExpress6 tháng trước

Từ 'Saturday" (thứ bảy) có trọng âm rơi vào âm tiết thứ mấy? Click vào đáp án và nhớ xem video để biết cách phát âm chuẩn từ này.

Từ "Saturday" có trọng âm rơi vào âm tiết thứ:

1 -

2 -

3 -

Quang Nguyen

Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay