Thử tài của bạn: Phát âm chuẩn từ 'Wednesday'

VnExpress5 tháng trước

Wednesday (thứ tư) có mấy âm tiết? Lựa chọn đáp án và xem video hướng dẫn cách phát âm chuẩn.

Quang Nguyen

Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay