B. Leave là đáp án đúng

VnExpress1 tháng trước

Giải thích: Trong cấu trúc tương lai gần, động từ luôn để dạng nguyên thể.

b-leave-la-dap-an-dung

8. … you… go home after our English class?

A. Are / are

B. Do / will

C. Are / going to

Tin liên quan
Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay