C. Are / going to là đáp án đúng

VnExpress1 tháng trước

Giải thích: Sử dụng cấu trúc tương lai gần thể nghi vấn.

c-are-going-to-la-dap-an-dung

9. - … your friend going to be late?

- No, she…

A. Is / isn’t

B. Are / isn't

C. Are / aren‘t

Tin liên quan
Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay