Trắc nghiệm cách dùng thời tương lai gần trong tiếng Anh

VnExpress1 tháng trước

Với mỗi trường hợp, cấu trúc tương lai gần “be going to” sẽ được chuyển đổi để sử dụng hợp lý.

trac-nghiem-cach-dung-thoi-tuong-lai-gan-trong-tieng-anh

Trả lời 10 câu hỏi sau

1. What… your brother going to do tomorrow? (Click để xem đáp án)

A. Are

B. Is

C. Does

Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay