Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Giáo hội Anh đầu tư tốt hơn Đại học Harvard

Giá trị các khoản đầu tư của Giáo hội Anh đã tăng 17,1% trong năm ngoái, cao hơn các tổ chức, quỹ tương tự, cũng như chỉ số Dow Jones và S&P 500.

Tổng các khoản tài trợ cho Giáo hội đạt gần 1 tỷ bảng (khoảng 1,3 tỷ USD) trong năm 2016. Các Ủy viên Hội đồng Giáo hội chịu trách nhiệm quản lý số tiền này.

Họ đã đầu tư hơn 30% số tiền này vào thị trường chứng khoán và 30% vào bất động sản. Giáo hội Anh chỉ giữ lại 10% tiền mặt và các tài sản tương tự.

Theo đó, giá trị các khoản đầu tư này đã tăng 17,1%, cao hơn cả các tổ chức, quỹ tương tự, cũng như chỉ số Dow Jones và S&P 500. Giáo hội Anh đạt được một năm thành công trong đầu tư nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của các thị trường mới nổi, các doanh nghiệp nhỏ Mỹ, công ty cổ phẩn tư nhân...

giao-hoi-anh-dau-tu-tot-hon-dai-hoc-harvard

Các khoản đầu tư của Giáo hội Anh cho lợi nhuận tốt hơn các tổ chức trong Ivy League.

Tiền tài trợ thường được các Giáo hội, trường đại học và các tổ chức phi lợi nhuận tái đầu tư nhằm tạo ra lợi nhuận cho các hoạt động của họ. Năm ngoái, Giáo hội Anh đã chi 230 triệu bảng (khoảng 300 triệu USD) cho các hoạt động của nhà thờ, trả lương giáo sĩ và nhiều chi phí khác.

Tuy nhiên, số tiền tài trợ còn lại của Giáo hội Anh vẫn nhiều hơn các tổ chức thuộc Ivy League như Đại học Harvard và Đại học Yale. Đại học Harvard đã ghi nhận lỗ 2% trong 36 tỷ USD tài trợ trong tài khoá 2015.

Công ty Harvard Management quản lý hơn 13.00 quỹ của trường đại học này đã đổ lỗi cho thị trường biến động, lãi suất thấp... Trong khi đó, Đại học Yale cũng chỉ phát triển được 3,4% số tiền được tài trợ.

Nhiều chuyên gia nhận định thời gian tới khoảng cách về giá trị các khoản đầu tư giữa ba tổ chức này có thể bị thu hẹp. Trong một thập kỷ qua, giá trị các khoản đầu tư của Giáo hội Anh tăng 8,3%, còn Đại học Harvard tăng 5,7% và Đại học Yale tăng 8,1%.

Cả ba tổ chức này đều bị hạn chế các lĩnh vực đầu tư. Ví dự như Giáo hội Anh không được đầu tư vào vũ khí, cờ bạc, thuốc lá, cho vay lãi suất cao, khai thác than đá...

Anh Tú (CNN)

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0