Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên

Hà Nội Mới6 tháng trước

(HNMO)- Chiều 25-6, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Hữu Độ đã ký Quyết định số 3809/QĐ-SGD&ĐT phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2017-2018.

Thời gian các trường nhận hồ sơ của học sinh trúng tuyển vào các lớp chuyên từ ngày 26 đến ngày 28-6-2017.

Điểm chuẩn cụ thể của từng trường như sau:

1. Trường THPT chuyên Hà Nội -Amsterdam

Lớp chuyên

Ngữ văn

Lịch Sử

Địa lý

Tiếng Anh

Tiếng

Trung

Tiếng Nga

Tiếng

Pháp

Toán học

Tin học

Vật lý

Hóa học

Sinh học

Điểm chuẩn

36,00

35,25

36,50

42,25

41,25

40,25

26,75

33.50

36,50

35,25

35,00

32,75

2. Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ

Lớp chuyên

Ngữ văn

Lịch sử

Địa lý

Tiếng Anh

Tiếng

Nga

Tiếng Pháp

Toán học

Tin học

Vật lý

Hóa học

Sinh học

Điểm chuẩn

33,50

29,00

30,00

37,50

34,00

36,00

29,00

31,00

30,25

28,00

26,50

3. 3. Trường THPT Chu Văn An

Lớp chuyên

Ngữ văn

Lịch sử

Địa lý

Tiếng

Anh

Tiếng

Pháp

Toán học

Tin học

Vật lý

Hóa học

Sinh học

Điểm chuẩn

34,00

35,00

32,75

39,50

20,25

30,50

32,00

32,50

31,25

28,50

4. Trường THPT SơnTây

Lớp chuyên

Ngữ văn

Lịch sử

Địa lý

Tiếng

Anh

Toán học

Tin học

Vật lý

Hóa học

Sinh học

Điểm chuẩn

25,50

19,25

24,00

30,75

25,75

22,75

23,00

22,00

20,50

Thống Nhất

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0