Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Hà Nội: Triển khai giải pháp tăng cường tiêu thụ thịt lợn trên địa bàn

Hà Nội Mới5 tháng trước

(HNMO) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn yêu cầu sở, ngành liên quan kết nối tiêu thụ thịt lợn trên địa bàn.

Hà Nội Triển khai giải pháp tăng cường tiêu thụ thịt lợn trên địa bàn

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được Văn bản số 3484/BCT-TTTN ngày 21-4-2017 của Bộ Công Thương về việc tăng cường tiêu thụ thịt lợn.

Bộ Công Thương nêu thực trạng giá lợn hơi trên thị trường đang xuống thấp, ảnh hưởng lớn đến lợi ích của người chăn nuôi lợn và khả năng duy trì nguồn cung lâu dài cho thị trường.

Do đó, nhằm hỗ trợ người chăn nuôi trong tiêu thụ sản phẩm lợn hơi đến thời kỳ xuất chuồng, Bộ Công Thương đề nghị các doanh nghiệp chế biến, giết mổ, kinh doanh thịt lợn tăng cường phối hợp với các Sở Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương tiêu thụ mặt hàng lợn hơi đến thời kỳ xuất chuồng cho các hộ chăn nuôi tại các vùng chăn nuôi tập trung; tăng lượng thu mua giết mổ, chế biến và cấp đông các sản phẩm thịt lợn.

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai kết nối các doanh nghiệp chế biến, giết mổ, kinh doanh để tăng cường tiêu thụ thịt lợn trên địa bàn thành phố.

Hà Nội Triển khai giải pháp tăng cường tiêu thụ thịt lợn trên địa bàn

Thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ người chăn nuôi lợn

(HNM) - Ngày 9-5, Bộ NN&PTNT ban hành Công văn số 654/CN-KHTC đề nghị các tỉnh, thành phố báo cáo về tình hình chăn nuôi lợn, báo cáo gửi về Bộ NN&PTNT trước ngày 15-5-2017.

B.H

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0