Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Hải Phòng: Phấn đấu tăng trưởng tín dụng 18%

Báo Công Thương21 tháng trước

Đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2017 ở mức từ 18%, ngành ngân hàng Hải Phòng đang triển khai nhiều giải pháp trọng tâm, bám sát chỉ đạo của Chính phủ về chính sách tiền tệ, đề xuất phương hướng khắc phục những tồn đọng tiêu cực trong hoạt động ngân hàng. 

Hải Phòng: Phấn đấu tăng trưởng tín dụng 18%

Đột phá về thu hút đầu tư sẽ tạo ra thêm nhiều cơ hội để ngân hàng mở rộng quy mô tín dụng

Theo tổng kết hoạt động kinh tế - xã hội của UBND TP Hải Phòng, tháng 1/2017 tổng nguồn vốn huy động ngành ngân hàng trên địa bàn thành phố đã đạt 140.141 tỷ đồng, tăng 22%; tổng dư nợ cho vay đạt 85.279 tỷ đồng, tăng gần 25,7% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, nhiều lĩnh vực cho vay đạt tăng trưởng cao như nông nghiệp, nông thôn tăng 12%; phục vụ sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 15,2%; cho vay thực hiện phương án, dự án sản xuất - kinh doanh hàng xuất khẩu tăng hơn 21,2%.

Việc tháo gỡ khó khăn cho khách hàng theo Nghị quyết 02 của Chính phủ tiếp tục được thực hiện tốt, toàn ngành đã miễn giảm lãi vay cho 285 khách, với số dư nợ được miễn 335 tỷ đồng, số tiền lãi được miễn giảm 8 tỷ đồng. Trong đó, có 50 doanh nghiệp với số dư nợ được miễn lãi 35 tỷ đồng, số tiền lãi được miễn giảm 6,6 tỷ đồng. Các giải pháp phát triển khách hàng cũng đã sớm được triển khai, nhất là khách hàng vừa và nhỏ; tập trung cho vay ngắn hạn, đầu tư vốn sản xuất kinh doanh, ngành nghề được Chính phủ ưu tiên…

Theo đại diện NHNN chi nhánh Hải Phòng, để năm 2017 ngành ngân hàng Hải Phòng đạt tăng trưởng tín dụng 18%, đồng thời thực hiện tốt các chương trình hành động của Chính phủ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của NHNN, ngoài việc áp dụng các giải pháp mở rộng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng, tái cơ cấu hoạt động ngân hàng theo mục tiêu, định hướng của NHNN Việt Nam, ngành ngân hàng Hải Phòng cũng đối diện với không ít khó khăn về xử lý nợ xấu, quy mô tín dụng còn nhỏ…

Năm 2016, ngành ngân hàng Hải Phòng đã đưa tỷ lệ nợ xấu về mức 2,54% (thấp hơn mức quy định chung của NHNN Việt Nam). Tuy nhiên, hiệu quả thực tế chưa cao, phần lớn nợ xấu được xử lý bằng giải pháp tài chính như bán nợ cho công ty quản lý tài sản (VAMC), sử dụng nguồn dự phòng rủi ro. Việc xử lý tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu gặp nhiều khó khăn, nhiều khách hàng chây ỳ; xử lý nợ thông qua công tác thi hành án hiệu quả chưa cao. Đến cuối năm 2016, còn tồn đọng trên 200 vụ thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng với số tiền phải thi hành là hơn 1500 tỷ đồng. Ngành ngân hàng Hải Phòng đề nghị UBND thành phố chỉ đạo ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc dân sự liên quan đến tín dụng ngân hàng, hỗ trợ ngành ngân hàng thu hồi nợ xấu.

Trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng trên địa bàn Hải Phòng luôn đạt cao so với mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước, tuy nhiên quy mô tín dụng của cả hệ thống ngân hàng trên địa bàn vẫn nhỏ so với một số tỉnh, thành phố khác. Hy vọng với đột phá về thu hút đầu tư 2016 và quá trình triển khai mạnh mẽ, thực chất của nhiều dự án tại Hải Phòng trong thời gian tới, sẽ tạo ra thêm nhiều cơ hội để ngân hàng đầu tư vốn lớn, mở rộng quy mô tín dụng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Quốc Cường

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0