Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Hàng loạt dự án tại Hà Nội chuẩn bị kêu gọi đầu tư

Báo Lao Động8 tháng trước

UBND TP.Hà Nội vừa có văn bản số 2078/UBND-KH&ĐT về việc đề xuất danh mục dự án kêu gọi đầu tư và dự án ký Biên bản ghi nhớ hợp tác tại Hội nghị “Hà Nội 2017 - Hợp tác đầu tư và phát triển”.

Cụ thể, UBND TP. Hà Nội giao các sở, ngành đề xuất, tham mưu UBND TP các nội dung, kế hoạch, chương trình, dự án hoặc hoạt động (gồm cả các đề xuất trong các lĩnh vực an sinh xã hội) dự kiến ký biên bản ghi nhớ hợp tác thực hiện với các đối tác trong nước và quốc tế.

UBND TP yêu cầu Sở Quy hoạch Kiến trúc rà soát, đề xuất các địa điểm giới thiệu kêu gọi đầu tư trong các lĩnh vực theo quy hoạch. Còn Sở Giao thông Vận tải sẽ có nhiệm vụ rà soát, đề xuất giới thiệu kêu gọi đầu tư đối với các dự án bãi đỗ xe (bao gồm cả bãi đỗ xe ngầm), bến xe.

Sở Xây dựng rà soát, đề xuất giới thiệu kêu gọi đầu tư đối với các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ; dự án đầu tư công viên, khu vui chơi thể dục thể thao (ngoài các dự án thuộc danh mục dự án công viên, khu vui chơi thể dục thể thao được ban hành kèm theo Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 20.2.2017 của UBND TP. Hà Nội).

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị có văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15.5.2017. Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nội dung, báo cáo TP xem xét, quyết định trước ngày 20.5.2017.

PV

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0