Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Hết 2017, 35% trường ĐH phải kiểm định chất lượng

Việt Nam Net7 tháng trước

 - Đó là mục tiêu được Bộ GD-ĐT đưa ra trong Kế hoạch Triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với các trường ĐH và các trường CĐ-TC Sư phạm năm 2017 vừa được Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ban hành.

Cụ thể, đến hết ngày 31/12/2017 có 35% số trường ĐH và 10% số trường CĐ sư phạm được kiểm định.

Đến hết ngày 31/12/2018 có 50% số trường ĐH và 30# số trường CĐ sư phạm được kiểm định.

Trước năm 2021, tất cả các trường ĐH, CĐ, TC sư phạm đủ điều k iện được kiểm định và công bố công khai các kết quả kiểm định.

Kế hoạch cũng nêu rõ, các cơ sở giáo dục ĐH đang thực hiện đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học hiện hành thì tiếp tục thực hiện quy trình kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định hiện hành trong giai đoạn chuyển tiếp theo các mốc thời gian.

Cụ thể, việc tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài với các tổ chức kiểm định thực hiện cho đến hết 30/6/2017.

Việc đánh giá ngoài đối với các cơ sở này được thực hiện cho đến hết ngày 31/12/2017.

Việc thẩm định kết quả đánh giá và công nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn chất lượng được thực hiện cho đến hết ngày 30/6/2018.

kiểm định chất lượng đại học, đổi mới giáo dục, bộ trưởng phùng xuân nhạ, giáo dục đại học

Phòng thí nghiệm của Viện Công nghệ sinh học tại Trường ĐH Lâm nghiệp Việt Nam. Ảnh: .

Kết quả chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng được bảo lưu trong 5 năm. Trong thời gian này khuyến đăng ký đánh giá ngoài theo bộ tiểu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục ĐH mới.

Các cơ sở giáo dục ĐH chưa hoàn thành tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn hiện hành trước thời hạn 30/6/2017 thì triển khai tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn mới.

Bộ GD-ĐT cũng khuyến khích đăng ký đánh giá với các tổ chức kiểm định quốc tế, khu vực uy tín.

Đối với các chương trình đào tạo, Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở GD ĐH triển khai đánh giá theo bộ tiểu chuẩn ban hành theo Thông tư 04/2016 và khuyến khích đăng ký đánh giá bởi tổ chức kiểm định chất lượng quốc tế, khu vực có uy tín.

Theo kế hoạch, đến hết 31/12/2020, 10% chương trình đào tạo được kiểm định chất lượng bởi các tổ chức kiểm định chất lượng trong nước hoặc quốc tế.

Trong đó có 100% các chương trình có yếu tố quốc tế (chương trình tiên tiến, chương trình POHE, chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao, các chương trình đào tạo chất lượng cao…) được kiểm định.

Lê Văn

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0