Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Hiệu quả và thiết thực

Hà Nội Mới7 tháng trước

(HNM) - Trước thềm hội nghị "Hà Nội 2017 - Hợp tác, đầu tư và phát triển", phóng viên Báo Hànộimới đã ghi nhận những ý kiến đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ hiệu quả và thiết thực của chính quyền TP Hà Nội đối với các doanh nghiệp trong sản xuất - kinh doanh.

Hiệu quả và thiết thực

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội Mạc Quốc Anh: Lực đẩy cho doanh nghiệp trong sản xuất - kinh doanh

Năm qua, nhìn chung kết quả đăng ký đầu tư ngoài ngân sách đều tăng, mang lại những tác động tích cực. Kết cấu hạ tầng được cải tạo, xây mới tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương. Đặc biệt, sau khi ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quán triệt, có kế hoạch triển khai nhanh chóng... TP Hà Nội đã làm tốt, bài bản, có sự kiểm tra, đánh giá liên tục, thực sự trở thành lực đẩy cho các doanh nghiệp trong sản xuất - kinh doanh.

Thực tế, hầu hết doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội đều xác nhận sự chuyển biến tích cực trong công tác điều hành, hỗ trợ doanh nghiệp của UBND thành phố cũng như các cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, thành phố cũng nên xác định hỗ trợ doanh nghiệp theo tinh thần có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng và chọn chính xác nhóm vấn đề ưu tiên.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn SunHouse Nguyễn Xuân Phú: Nên áp dụng hệ thống quản trị tự động và hiện đại

Thời gian qua, việc điều hành, chỉ đạo phát triển kinh tế của lãnh đạo TP Hà Nội đã đạt kết quả khá tích cực; với sự đổi mới về tư duy, xác định rõ vai trò, sự đóng góp của doanh nghiệp đối với phát triển kinh tế - xã hội. Niềm tin của đội ngũ doanh nghiệp đã ít nhiều được củng cố, gia tăng.

Tuy vậy, các cấp thừa hành, trực tiếp giải quyết công việc tại các cơ quan chức năng chưa chuyển biến kịp thời với quan điểm, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố; chưa đáp ứng hết nhu cầu chính đáng của doanh nghiệp. Đặc biệt, các cơ quan quản lý cần trang bị, sử dụng hệ thống quản trị tự động bằng công nghệ hiện đại, nhằm đánh giá chất lượng cũng như mức độ hoàn thành công việc của công chức.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty An Việt 3 Đào Ngọc Nam: Chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ kịp thời, hiệu quả

Trong năm qua, đơn vị chúng tôi triển khai hợp tác với một đối tác phía Nam và nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của chính quyền TP Hà Nội nên đã xây dựng được một nhà máy chế biến thực phẩm tại huyện Phúc Thọ.

Chúng tôi cũng đang tiếp tục xây dựng các trung tâm phân phối nông sản sạch, sẵn sàng hợp tác với hàng trăm nhà sản xuất, chế biến thực phẩm khác để hướng tới chuỗi sản xuất - cung ứng với tiêu chí an toàn, hiện đại. Vì vậy thời gian tới, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ hiệu quả của chính quyền Hà Nội để mở rộng quy mô hoạt động...

Hồng Sơn

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0