Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Hòa Phát chi hơn 60 tỷ trả thù lao cho lãnh đạo

Tập đoàn Hòa Phát dự kiến sẽ chi 66 tỷ đồng để trả thù lao năm 2016 cho 9 thành viên Hội đồng quản trị và 170 tỷ đồng trích vào quỹ khen thưởng cho ban điều hành doanh nghiệp.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (Mã CK: HPG) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 17/2, sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 3 tới. 

Theo đó, Hòa Phát dự kiến chi trả thù lao Hội đồng quản trị công ty 66 tỷ đồng. Với 9 thành viên Hội đồng quản trị cũng đồng nghĩa trung bình mỗi người được nhận 7,3 tỷ đồng trong năm 2016, trung bình mỗi tháng 610 triệu đồng.

Công ty cũng dự kiến trích 170 tỷ đồng vào quỹ khen thưởng cho ban điều hành. Hiện ban điều hành của công ty mẹ - Tập đoàn Hòa Phát có 5 thành viên, tuy nhiên, quỹ khen thưởng nói trên còn bao gồm cả ban điều hành những công ty con, đồng thời sẽ được sử dụng khi cần thưởng đột xuất trong năm. 

hoa-phat-chi-hon-60-ty-tra-thu-lao-cho-lanh-dao

Tập đoàn Hòa Phát trả thù lao trung bình cho các thành viên Hội đồng quản trị năm 2016 là 610 triệu đồng mỗi tháng.  

Con số này tăng gấp đôi so với năm 2015, mỗi thành viên Hội đồng quản trị công ty được nhận mức thù lao khoảng 3,9 tỷ đồng, tương đương mức trung bình hơn 300 triệu đồng mỗi tháng. Riêng Ban giám đốc (gồm 36 người) được nhận 5% quỹ khen thưởng từ phần vượt kế hoạch năm, tương đương 13 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2016, Tập đoàn Hòa Phát đạt tổng doanh thu gần 34.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 6.600 tỷ, tăng tương ứng 34% và 89% so với 2015. Đây là năm đạt doanh thu và lợi nhuận cao nhất từ ngày thành lập tập đoàn. Năm 2017 toàn tập đoàn dự kiến đạt 38.000 tỷ đồng doanh thu, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế dự kiến lại thấp hơn năm 2016 với 5.000 tỷ đồng. 

Hội đồng quản trị Hòa Phát cũng đề xuất năm 2017 thù lao Hội đồng quản trị tối đa không quá 1% lợi nhuận sau thuế, quỹ khen thưởng ban điều hành tối đa 5% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. 

Trong nhiều kỳ Đại hội cổ đông thường niên, nhiều cổ đông từng đặt câu hỏi về mức thù lao bạc tỷ của lãnh đạo Hòa Phát. Tuy nhiên, ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cho rằng, rất khó để so sánh bởi hiếm có doanh nghiệp nào như Hòa Phát khi năm nào cũng vừa mở rộng đầu tư, vừa chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. 

Hội đồng quản trị Hòa Phát cũng thông qua mức chia cổ tức năm 2016 với tỷ lệ chi trả 50% bằng cổ phiếu vào quý I - quý II năm 2017.  Năm 2017, ngoài kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức, Hòa Phát còn phát hành thêm 250 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10:2 bắt đầu từ quý II. Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để đầu tư dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất và bổ sung vốn cho hoạt động tập đoàn.

Vốn điều lệ dự kiến của Hòa Phát tại ngày 31/12/2017 sẽ tăng lên mức 15.170 tỷ đồng, gấp đôi mức vốn điều lệ hiện tại (8.427 tỷ đồng). Mức cổ tức dự kiến năm 2017 là 30%.

Cũng tại buổi họp ngày 17/2, Hội đồng quản trị Hòa Phát cũng thông qua nội dung cơ cấu lại Công ty cổ phần Thép Hòa Phát và Công ty cổ phần Năng lượng Hòa Phát.

Theo đó, Hòa Phát sẽ tăng vốn tại Thép Hòa Phát với số vốn góp tăng thêm 1.000 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng. Đồng thời, Hòa Phát sẽ chuyển nhượng cổ phần của HPG tại Năng lượng Hòa Phát cho Thép Hòa Phát. Tổng cộng, HPG sẽ nhượng lại 99,89 triệu cổ phần với giá chuyển nhượng 998,9 tỷ đồng.

Ngọc Tuyên

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0