Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Hoàn thiện chính sách liên quan đến hợp tác công tư

Báo Công Thương11 tháng trước

Sáng nay (23/2), Cục Quản lý Đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Nghị định 15/2015/NĐ- CP và Nghị định 30/2015/NĐ- CP. Hội thảo là một bước tiến trong việc hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư theo mô hình hợp tác công tư (PPP).

Hoàn thiện chính sách liên quan đến hợp tác công tư

Toàn cảnh hội thảo

Theo Cục Quản lý Đấu thầu: Thu hút đầu tư theo mô hình hợp tác công tư (PPP) đóng một vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội. Nhất là trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, song cơ sở hạ tầng lại chưa theo kịp với tốc độ phát triển kinh tế. Đặc biệt, PPP đóng vai trò quan trọng hơn, khi nguồn vốn từ ngân sách nhà nước đầu tư cho cơ sở hạ tầng còn hạn hẹp. Cũng theo Cục Quản lý Đấu thầu, giai đoạn 2016- 2020, có 598 dự án PPP được đăng ký trong kết cấu đầu tư công trung hạn với tổng vốn đầu tư 250.000 tỷ đồng.

Nhằm tạo thêm những cơ hội thu hút đầu tư theo mô hình PPP, thời gian qua, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách tạo mới. Điển hình như  Nghị định 15/2015/NĐ- CP về đầu tư theo hình thức PPP ban hành ngày 14/2/2015 và Nghị định 30/2015/NĐ- CP về quy định chi tiết một số Điều của luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu ban hành ngày 17/3/2015. Tuy nhiên, sau gần 2 năm thực hiện, các Bộ, ngành, địa phương cho biết, bên cạnh những thuận lợi, cũng đã nhận thấy có nhiều bất cập.

Cụ thể, theo ông Vũ Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng- Phó Trưởng ban Quản lý đầu tư các dự án PPP- Bộ Giao thông Vận tải - cho biết: Nghị định 15/2015/NĐ- CP và Nghị định 30/2015/NĐ- CP được quy định rất chặt chẽ, cụ thể, phù hợp với thông lệ quốc tế. Đây được xem là then chốt hướng tới đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, thu hút đầu tư tư nhân và đặc biệt là thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức tín dụng nước ngoài.

Tuy nhiên, một số nội dung quy định tại các Nghị định này nhưng lại vẫn chịu sự điều chỉnh của các luật khác, như Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách, Luật Doanh nghiệp, Luật Đấu thầu, nên trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn có những khó khăn, bất cập cần có biện pháp tháo gỡ. Rất nhiều vấn đề, cùng một nội dung nhưng lại chịu sự điều chỉnh của nhiều luật, ví dụ như vấn đề quản lý, giải ngân vốn góp của nhà nước vào dự án PPP, việc huy động vốn góp của nhà đầu tư vào doanh nghiệp, dự án, lựa chọn nhà thầu đối với dự án PPP có vốn góp của nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong thương mại điện tử...

Hoàn thiện chính sách liên quan đến hợp tác công tư

Bà Nguyễn Quỳnh Lê - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đấu thầu phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Đình Tuấn, đại diện Bộ Xây dựng cho biết: Qua thực tiễn thực hiện, sửa đổi Nghị định 15/2015/NĐ- CP nên tập trung rà soát, làm rõ và bổ sung thêm 3 nhóm nội dung, bao gồm: Vấn đề bình đẳng, tên Nghị định thể hiện sự bình đẳng giữa nhà nước và nhà đầu tư. Bình đẳng này thể hiện ở các quy định pháp luật, từ vấn đề lợi ích cho đến xử lý các yếu tố tranh chấp hay các yếu tố khác có liên quan; thứ 2, hoàn thiện các quy định liên quan đến bảo đảm đầu tư. Vì nếu đầu tư theo mô hình PPP, ngoài vốn góp nhà nước, nhà đầu tư phải bỏ vốn vào, do vậy, để nhà đầu tư yên tâm bỏ vốn vào sẽ không bị hao hụt vì lý do khách quan nào đó, thì cần có những quy định bảo đảm đầu tư; nội dung thứ 3 cần làm rõ là quản lý phân chia rủi ro giữa nhà đầu tư và nhà nước, vì các dự án PPP thường có thời gian kéo dài từ 5-10 năm, thậm chí có những dự án kéo dài từ 20- 30 năm, nên rủi ro là rất lớn.

Liên quan đến Nghị định 30/2015/NĐ- CP, ông Nguyễn Đình Tuấn cho rằng: Cần xem lại rõ ràng giữa vấn đề lựa chọn nhà đầu tư và lựa chọn nhà thầu. Lựa chọn nhà thầu là lựa chọn các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực cần thiết để đáp ứng công việc. Trong khi đó, lựa chọn nhà đầu tư là phải lựa chọn người có đủ vốn thực hiện đến hết vòng đời dự án.

Bà Nguyễn Quỳnh Lê - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đấu thầu - cho biết sẽ tiếp thu những ý kiến của các đại biểu, bổ sung, sửa đổi nghị định để hoàn thiện chính sách đầu tư theo mô hình PPP.

Nguyễn Hòa

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0